Over ons

“Een platte organisatie op basis van gelijkwaardigheid”. Deze zin omschrijft onze manier van werken. We zijn een team van dertigers, jong en fris, maar tegelijkertijd ervaren. We zijn divers in samenstelling, wat betreft onze persoonlijke achtergronden, opleidingen en werkervaring. Hierdoor kunnen wij werken vanuit een generalistisch gedachtegoed. Met een flexibele en 24/7 werkmentaliteit zetten we snel in wanneer dit van ons gevraagd word. Wij hebben gekozen voor een organisatie met zo veel mogelijk aandacht voor de uitvoering en zo min mogelijk overhead. Hierdoor zijn wij in staat om onze diensten, met veel zorg voor kwaliteit tegen een scherpe prijs te leveren.

Missie
Onze missie is om iedereen de gelegenheid te bieden om op te groeien tot een zelfredzame volwassene die op zijn of haar manier een waardevolle bijdrage levert aan onze maatschappij.

Visie
Wij geloven dat iedereen een talent heeft. Wij willen iedereen de hulp en ondersteuning bieden die hij/zij nodig heeft om dit talent te (her)ontdekken en optimaal te ontwikkelen. Dit betekent dat iedereen bij ons de mogelijkheden krijgt om met dit talent (sociaal/ sportief/ cultureel/ educatief) aan de slag te gaan. Daarnaast zullen we er alles aan doen om (samen met partners zoals de politie, scholen, gemeente, woningcorporaties, jeugdzorg en sociale wijkteams, gemeenschap) de zaken die dit talent op welk leefgebied dan ook in de weg staan te elimineren.

1. Betrokken
– Assist biedt ondersteuning en verwijst waar nodig door.
– Assist signaleert door oprechte interesse te tonen in het welbevinden van de deelnemer.
– Assist is 24/7 bereikbaar voor advies en interventies.

2. Resultaatgericht
– Assist werkt in al haar werkzaamheden met doelstellingen en gebruikt haar activiteiten als middel om de doelstellingen te bereiken.

3. Transparant
– Samenwerking met andere partijen is essentieel om resultaten te behalen. Assist treedt in overleg met partners als politie, woningcorporaties, gemeente en hulpverleningsinstanties. Dit wordt zeer open gecommuniceerd naar onze klanten.
– Assist werkt met ondersteuningsplannen en bespreekt de voortgang met haar deelnemers.

4. Participatiegericht
– Wij streven ernaar dat alle jeugdigen (tot 21 jaar oud) op school zitten of werken. Onze werkzaamheden zijn erop gericht om jeugdigen te ondersteunen bij het realiseren van dit doel.
– Assist organiseert zo min mogelijk activiteiten en neemt in plaats daarvan een coachende rol aan, zodat iedereen zelf verantwoordelijk wordt voor hun vrijetijdsbesteding.

Neem contact op:

Said Sarkaya
said@assistjeugdwerk.nl
+31 (0)6 315 965 18

Johnny Driessen
johnny@assistwijkwerk.nl
+31 (0)6 443 301 18

Tarik Temsamani
tarik@assistwijkwerk.nl
+31 (0)6 443 294 73